Biotopia på Mors

I 2022 anlagde BIOBYG et ambitiøst område på Mors med det formål at fremme biodiversitet og artsforskellighed.
Du kan læse mere om hele casen på denne side.

Hvad er et Biotopia?

Det gælder om at opnå så stor artsrigdom – biodiversitet – som muligt. Det er ambitiøst og perspektivrigt og erfaringerne skal deles med andre ”naturskabere”. Alt dette kan du finde herunder i "Grønbogen".

Hvordan de offentlige og semioffentlige udearealer skal se ud diskuteres i øjeblikket kraftigt. Den fælles forståelse af hvad der er pænt, normalt og rigtigt er simpelthen under forandring.

Mange virksomheder og boligforeninger har derfor græsarealer, som de ønsker at gøre ”lidt mere levende”. Det er en ambition som BIOBYG deler, og et Biotopia er i en sådan kontekst en all-in løsning, hvor der udvikles særlige konstruktioner, skabt til at fremme biodiversitet og udtryk.

Se Grønbogen her

Baggrund for Biotopia-projektet

I foråret 2022 oprettede Morsø Kommune puljen ”Vild Natur på Mors”. BIOBYG valgte sammen med Morsø Naturklub at søge om 40.000 kr. Formålet var at designe og anlægge et område med så høj biodiversitet som muligt – et Biotopia.

Man kan læse vores ansøgning her og i forsommeren 2022 bevilgede puljen midlerne. Vi havde på denne baggrund 40.000 kr. i kontanter og ca 40.000 kr. i værdi af egen arbejdskraft til udførsel af projektet.

Et Biotopia tager form

Vores ønske om at skabe et område med ekstrem høj biodiversitet rejste en række spørgsmål: Hvorfor, for hvem, hvordan og hvad med vedligeholdelse? Kan man effektivisere biodiversitet? Kan man producere biodiversitet?

Spørgsmålene spænder temmelig bredt – fra det filosofiske til det meget lavpraktiske – og design og anlæg har derfor også være en meget spændende og udfordrende proces. Men I oktober 2022 forenede virksomhed, forening og lokale borger deres kræfter og byggede 1400 m2 eksperimenterende insekthotel.    

Vi har forsøgt at beskrive udgangspunktet, overvejelserne, det fysiske design og resultaterne i vores ”Grønbog”. Vi håber at andre vil lade sig inspirere, intimidere, engagere eller provokere. Fremtiden har jo følehorn.

Fra design til konstruktion

Vi arbejder med en struktureret tilgang, når vi skal omdanne hele områder med biodiversitet for øje. Det betyder, at vi arbejder på områdets vilkår, når vi påbegynder en indledende designproces, som tager højde for områdets behov, eventuelle begrænsninger samt de mål, der er opstillet fra de forskellige parter i et projekt.

På billederne ses 3 konkrete eksempler på konstruktioner. Idéerne starter på "værkstedet", hvor der skitseres og udarbejdes arbejdstegninger på konstruktioner, som løser specifikke formål. Biokær-konstruktionen er eksempelvis skabt til at fremme muligheder for de planter og dyr, der trives i og ved vand.

Området før BIOBYG

Her kan man se en video af området som det så ud i sommeren 2022.

Giver dette anledning til spørgsmål eller vil man lave sit eget Biotopia, så er man altid velkommen til at kontakte Mikael K. Bjerre – 30240119 eller post@biobyg.dk 

Kom og se resultatet

I videoen kan du se området før BIOBYG. Der er sket meget siden indvielse af det nyt anlagte område fandt sted d. 1 oktober, 2022.

Du kan finde Biotopiaet på Smørdalsvej 18, 7900 Nykøbing Mors. Du er velkommen til at kontakte Mikael, hvis du ønsker mere information om hele projektet.

Det er vigtigt, at vi deler resultater og erfaringer med andre "naturskabere". Vi har samlet alle fakta, overvejelser og designbeslutninger i "Grønbogen". Her vil man også finde kommende resultater/erfaringer.

Se Grønbogen her