Eghjort - Støjhegn

støjhegn - eghjort støghejn - 1024x720

Beskrivelse

Se den generelle introduktion til støjhegn her:Byg et støjhegn” 

Eksempel på indkøbsliste til 5 meter støjhegn model Eghjort med højden 200 cm (2 fag)

OBS: dækbredden af brættet 25x100mm med fer&not er 92 mm

  • 3 stolper 10x10x300cm
  • Lister 26x26mm i faldende længder – 20 lbm
  • 48 stk brædder 25x100mm med fer&not i længder af 260cm
  • 160 skruer 4,2x42mm

Trin for Trin

Stolperne er 10x10x300 cm og de graves 80 cm i jorden og sættes i beton. Den maksimale højde på hegnet er altså 220 cm.

Hvis man har bestilt stolperne med udfræsede riller (som H, U og V stolper) skal man være meget nøjagtig når man sætter stolperne. Det er en fordel hvis man har erfaring.

Hvis man bruger lister 26x26mm kan stolperne placeres med noget mere slør.

Afstanden mellem stolperne kan maksimalt være 260 cm og fra 220 til 260 cm anbefaler vi en lodret liste 26x26mm på midten af hvert fag.

Montage med rillede stolper

Når stolperne er sat, findes sluthøjden og stolperne saves af.  

Der graves en rende mellem stolperne der er min. 12 cm under niveau. Brædderne 25x100mm med fer&not tilskæres i rigtig længde (2 – 3 mm luft i hver ende) og fyldes i rillerne til faget er næsten fuldt. De vendes med tappen op. 

Tappen skæres at det øverste bræt og brættet monteres så det flugter med sluthøjden i begge ender. Brættet monteres med en skråskrue 4,2x42mm eller 4,2x56mm (husk forboring) ind i hver stolpe. 

byggevejledning - hegn eghjort - nedgravning før brædder ligges i u-stolper - 1024x720
Der graves en rende
byggevejledning - hegn eghjort - øverste bræt i u-stolpe - 1024x720
Brædderne afkortes og fyldes i rillerne
byggevejledning - hegn eghjort -skrue - 1024x720
Det øverste bræt monteres

Brættet under topbrætte trykkes op til/i topbrættet og monteres. Processen gentages med alle brædderne og ja det er nemmest at være 2.  

Montage med lister

Stolper uden riller sættes. Sluthøjden findes og der monteres en lodret liste 26x26mm på hver stolpe. De placeres almindeligvis så midten af den vandrette beklædning følger midten af stolpen. Listerne starter almindeligvis ved hegnets sluthøjde.

Tappen skæres at det øverste bræt og brættet afskæres i den rigtige længde (2 – 3 mm luft i hver ende). Brættet monteres så det flugter med sluthøjden i begge ender. Brættet monteres med en skråskrue 4,2x42mm eller 4,2x56mm (husk forboring) ind i hver liste/stolpe.

Processen forsættes til sidste bræt er monteret under niveau.

Der monteres en lodret liste 26x26mm på begge stolper så skruerne skjules og man får en pæn afslutning.

byggevejledning - hegn eghjort - stolpe med liste må til montering - 720x1024
Lodret liste 26x26mm monteres på stolpermon
byggevejledning - hegn eghjort - liste yders på hegn der dækker skruer længere nede på hegnet - 720x1024
Når vandrette brædder er monteret monteres afslutningsliste 26x26mm
byggevejledning - hegn eghjort - brædder i u-stolpe skubbes op og monteres - 1024x720
Brædderne monteres fra toppen og ned.

Afslutning

Der kommes jord op på det nederste bræt så hegnet er helt tæt. Evt. utætheder i hegnet (knasthuller eller revner) spartles med lindoliebaseret vindueskit.

Bemærkninger

Den forventede levetid på det nederste bræt er 15 år.

Et egetræsbræt på 25x100mm i længder på over 200cm kan godt være skævt (sur eller glad mund) og det har temmelig stor styrke. Når hegnet skal være tæt, kan det derfor i sjældne tilfælde være nødvendigt at tilføje en lodret liste midt på faget. Dette fastholder brædderne på midten. Listerne kan skæres af et bræt (fx til 25x28mm) eller man kan bruge den samme liste som på stolperne (26x26mm).

støjhegn - eghjort støghejn - 1024x720
Eksempel på færdigt hegn uden lodret liste på midten.