Græshoppe - Hegn

græshoppe hegn - byggevejledning - 600x600

Beskrivelse

Model græshoppe er uden sammenligning den mest almindelige type plankeværk med vandret beklædning. Modellen har et meget lille indkig og er nem at montere. Den forventede levetid er 25 – 35 år. I standardudgaven med højden 180 cm er materialeprisen cirka 450 kr pr løbende meter.

Standardudgaven

Stolperne er 82x82mm savskåret. På midten af fagene er der en lodret savskåret reglar på 40x82mm. Beklædningen er savskåret 17x82mm. Den maksimale længde af fagene er 260 cm mellem stolperne. Den maksimale højde er 190 cm. Skruerne er 4,2x42mm A4 rustfri/syrefast. Standardudgaven er vist med 6 cm mellem brædderne.

Alternativer

Ønsker man et lidt kraftigere hegn kan man vælge det savskårne bræt 23x82mm, stadig på 82×82 stolper

Ønsker man et meget kraftigere hegn (levetid anslået til 35+ år) med en højde op til 220cm, kan man vælge stolpen 10x10cm, reglaren 46x100mm og beklædningen 23x82mm, 28×100 eller 30x115mm.

Ønsker man et hegn i høvlet træ kan man vælge stolpen høvlet 90x90mm og beklædning høvlet 25x92mm. Her benyttes brættet 25×92 også som ”reglar”.

Eksempel på indkøbsliste til 520 cm hegn - 2 fag med højden 180 cm

  • 3 stolper 82x82mm i længden 280 cm

  • 2 reglar 40x82mm – 200 cm

  • 52 brædder 17x82mm – 280 cm

  • 340 skruer 4,2x42mm

Trin for Trin

Stolperne sættes med et mellemrum på max 260cm. De nedgraves 80 cm og sættes i stabilgrus eller beton.

Sluthøjden findes og afmærkes på alle stolper. Stolperne afkortes. Det er ikke nødvendigt at benytte stoppehætter.

Det øverste vandrette bræt afkortes og monteres (husk forboring med bor Ø 4mm). Det næstøverste bræt afkortes og monteres på modsatte side. Her skal man lige regne lidt så brættet kommer til at sidde midt i mellemrummet. Når brættet er 82mm bredt er det almindeligt at lave et mellemrum på 6 cm – altså et overlap på 11mm.

Den lodrette reglar placeres i midten i lod. Den graves eller bankes nogle centimeter i jorden og de vandrette brædder fastskrues i reglaren. Den fastholdes evt. i lod med et midlertidigt bræt i bunden.

Højderne til de øvrige vandrette brædder afmærkes på stolper og reglar. Brædder der buer kan nu rettes op ved at montere dem med 1 skrue i første stolpe, 1 skrue i reglaren og 2 skruer i sidste stolpe.

Resten af de vandrette brædder monteres.

Bemærkninger

Skruerne skal helst placeres min. 2,5 cm fra bræddernes ender. Ellers kan nogle af enderne måske flække.

Det er sandsynligvis nok at montere brædderne med 1 skrue på midten.

Brædderne mødes midt på stolperne. Hvis det ønskes, kan disse samlinger dækkes med et lodret bræt (evt. flækket til en brede på 5 cm).

På den sidste stolpe afsluttes brættet ca 1 cm fra stolpens kant. Det er (for de fleste) en pænere afslutning end hvis brættes ende og stolpens kant flugter.

Modellen kan også laves ved at man sætter en lodret liste indvendigt på stolperne. Så kan brædderne monteres så de flugter med stolperne yderside. Dette giver især mening hvis man bruger stolpen 10x10cm. Man skal i givet fald også tilpasse bredden af listen så den samlede ”tykkelse” af beklædning passer med stolpens bredde.