Skovmyrer - Hegn

hegn - skovmyrer - lige på - 600x600

Beskrivelse

Denne model er det billigste tætte lodrette hegn man kan lave i lufttørret egetræ. Og samtidigt har modellen et dejligt rustikt udtryk som passer godt til materialet. Modellen er relativ simpel, fleksibel og hurtig at bygge.  

Hegnet har nogenlunde det samme indkig som et almindeligt lodret plankeværk og hvis man ønsker mindre indkig er lufttørret egetræ perfekt som baggrund (stativ) for planter, buske osv. På denne måde kan man gære hegnet tættere og grønnere og lufttørret egetræ kan holde til vedvarende og gentagende opfugtning og udtørring.   

Modellen har en vandret lægte (eller reglar) i top og bund. Listerne/brædderne monteres herefter på kryds mellem lægterne.  

Udgaven på billederne er 180 cm højt og der er 200 cm mellem stolperne. 

Stolperne er savskårne 82x82mm. De vandrette lægter er savskårne 35x70mm. Beklædningslisterne er savskårne 16x70mm. 

Ønsker man et kraftigere hegn kan man gå en tand op i dimensioner: stolper savskårne 100x100mm, vandrette reglar savskåret 40x82mm, beklædning savskåret 17x82mm 

Eksempel på indkøbsliste til 4 meter - 2 fag

  • 3 stk stolper savskåret 82x82mm – 280cm 
  • 5 stk lægter savsåret 35x70mm – 200 cm  
  • 63 stk lister 16x70mm – 200cm 
  • 10 skruer 4,8x75mm 
  • 150 skruer 4,2x45mm 

Trin for Trin

Stolperne sættes i stabilgrus eller beton. De nedgraves (alt efter højde, jordforhold og vindpåvirkning) 60 – 80 cm. Der må ikke være mere end 200 cm mellem stolperne.  

Hegnets sluthøjde findes og markeres på stolperne. Stolperne afskæres i højde med hegnet eller 8 – 12cm over.   

Af et stykke lægte saves nogle klodser på ca 35x20x100mm. Disse klodser skrues fast midt på stolperne 12 cm under hegnets sluthøjde (skrue 4,2x42mm). 

hegn - skovmyrer - byggevejledning - 3 lister på trailer - 1024x720
Et stykke lægte flækkes i 3 stykker
hegn - skovmyrer - byggevejledning - 3 brædder - 1024x720
Listerne 35xca20mm skæres til 10cm klodser
hegn - skovmyrer - byggevejledning - montering af tværliste - 720x1024
Klodserne skrues på stolperne og den vandrette lægte fastgøres i stolpen med en skråskrue

OBS: husk at der altid skal forbores (bor Ø 4mm)  når man arbejder i egetræ.

Beklædningslisterne renskæres i den ene ende og afkortes til den ønskede længde. Hvis hegnets sluthøjde er 180 cm over niveau og selve hegnet er 175 cm, er det ca 176,5cm. Listerne forbores ca 9,5 cm fra enderne så skruerne (4,2x42mm) går i lægten ca 2,5 cm inde på lægten. 

Listerne monteres nu på kryds mellem lægterne. Der sættes en snor i sluthøjden så man har noget at styre efter.  

hegn - skovmyrer - byggevejledning - brædder lodret vaterpas - 720x1024
Listerne monteres i lod
hegn - skovmyrer - byggevejledning - snor på top - 1024x720
Vandret overkant afmærkes
hegn - skovmyrer - byggevejledning - halvt færdigt skråt fra siden - 1024x720
halvt færdig

OBS: det er vigtigt at man får monteret listerne i lod. Hvis man ikke er opmærksom på dette bliver det noget rod når man nærmer sig den anden stolpe.  

OBS: man må ikke kun montere alle listerne i den øverste lægte først. Et par af listerne (især på midten) skal også skrues på den nederste lægte – så begge lægter bær vægten.    

Til sidst i et fag kan det være nødvendigt at tilpasse en liste. Man sætter den sidste liste på og hvis der er en mellemrum som ikke kan fjernes ved at udvælge lister med den rigtige bredde eller almindelig vold, så tilpasses en liste med en stiksav eller en rundsav.