Løbebille - Hegn

løbebille hegn - byggevejledning - 600x600

Beskrivelse

Model Løbebille er en meget almindelige type plankeværk med lodret beklædning. Modellen har lille indkig og er nem, men lidt tidskrævende, at montere. Den forventede levetid er 25 – 35 år. I standardudgaven med højden 180 cm er materialeprisen cirka 1000 kr pr løbende meter.

Standardudgaven

Stolperne er 10x10cm savskåret. Indvendigt mellem stolperne er der monteret (3) vandrette lægter 35x70mm. På lægterne er der monteret 23x82mm lodret beklædning med 3,5cm mellem brædderne. Den maksimale længde af fagene er 200 cm mellem stolperne. Den maksimale højde er 220 cm. Skruerne er A4 rustfri/syrefast 4,2×42 og 4,8x75mm.

Alternativer

Ønsker man et mindre kraftigt hegn kan man bruge stolpen 82x82mm og beklædning 17x82mm.

Ønsker man et hegn i høvlet egetræ kan man bruge stolpen 90x90mm og beklædning 25x92mm høvlet på 3 sider.

Ønsker man et kraftigere hegn kan man bruge det savskårne bræt 29x100mm som beklædning på standardudgaven.

Eksempel på indkøbsliste til 4 meter hegn - 2 fag med højden 180 cm

  • 3 stolper 10x10cm – 300 cm

  • 7 lægter 35x70mm – 200 cm

  • 38 brædder 23x82mm – 200 cm

  • 260 skruer 4,2x42mm , 20 skruer 4,8×7,5mm

Trin for Trin

Stolperne sættes med et mellemrum på max 200cm. De nedgraves 80 cm og sættes i stabilgrus eller beton.

Hegnets sluthøjde findes og markeres på stolperne. Stolperne afskæres i højde med hegnet eller 8 – 12cm over. Det er ikke nødvendigt at benytte stoppehætter.

Af et stykke lægte saves nogle klodser på ca 35x20x100mm. 2 af disse klodser skrues fast indvendigt midt på stolperne 17 cm under hegnets sluthøjde (skrue 4,2x42mm).  

OBS: husk at der altid skal forbores (bor Ø 4mm) når man arbejder i egetræ.

løbebille hegn - byggevejledning 02 - 720x1024
Klods 35x20x100mm
Klods der støtter vandret lægte

Den vandrette lægte afkortes og placeres oven på klodserne og fastgøres til stolperne med en skråskrue 4,8x75mm.

De 2 nederste klodser monteres så undersiden af den vandrette lægte er 10 cm over hegnets slutniveau. Den nederste vandrette lægte monteres.

De sidste to klodser monteres så den midterste vandrette lægte placeres midt mellem de to andre lægter.

byg hegn og plankeværk - skelet påskruet - 1025x780
vandret lægte fastgøres med skråskrue i stolpe

Den lodrette beklædning afkortes til den ønskede længde. Første bræt monteret op til stolpen og næste bræt med et mellemrum på 3,5 cm. Sidste bræt på siden tilpasses (flækkes) så det passer ind til stolpen. På den modsatte side af lægten monteres brædderne med midten lige ud for mellemrummene. Ud til stolperne tilpasse et bræt så afstande på 3,5 cm holdes også på denne side.

Bemærkninger

Man monterer brædderne med 2 skruer i top og bund og 1 skrue på midten. Husk forboring.

Skæve brædder rettes op ved først at bruge 1 skrue i toppen, derefter 1 skrue i midten og til sidst 2 i bunden. Det er næste umuligt at rette et bræt op hvis det først er monteret med 2 skruer i toppen eller hvis det både er monteret i top og bund før man forsøger at trykke det på plads på midten.

En savskåret lægte på 35x70mm med et spænd på 200 cm har en bæreevne på minimum 45 kg. Brug af 4 vandrette lægter pr fag kommer derfor kun på tale hvis man bruger beklædning med en tykkelse på over 24mm og hegnet er over 180 cm højt. Man skal regne med at egetræ vejer 900 kg. pr m3. Man kan også vælge at bruge reglaren 40x82mm som vandret ”lægte”. Det øger bæreevnen til ca det dobbelte.