Eghjort - Hegn

støjhegn - eghjort støghejn - 1024x720

Model eghjort er et klassisk tæt plankeværk med vandrette brædder med fer&not. Den forventede levetid er 30 – 35 år. Modellen er blandt de dyreste og ved en højde på 180 cm er materialeprisen ca 1400 kr pr løbende meter. Den maksimale højde er 220 cm. 

OBS: modellen kan også opfylde betingelserne for at være et støjhegn. Læs mere i ”Byg et støjhegn” eller i den konkrete byggevejledning ”Støjhegn model Eghjort”. 

Beskrivelse

Standardudgaven laves med stolper 10x10cm i længden 300 cm. De bestilles som ”H”, ”U” og ”V” stolper eller man monterer lister 26x26mm lodret uden på stolperne. Stolperne sættes med en max-afstand på 260 cm. mellem stolperne bruges det høvlede bræt 25x100mm eller 22x88mm med fer&not.

Alternativt kan man bruge den høvlede stolpe 90x90mm. Her skal man bruge listen 26x26mm som lodret liste. Man kan stadig vælge mellem 25×100 og 22x88mm med fer&not som beklædning.

OBS: dækbredden på 25x100mm er 94mm og på 22x88mm er den 82mm

Eksempel på indkøbsliste til 5 meter - 2 fag. Højde 180 cm

  • 3 stolper 10x10x300cm (evt. 2 stk ”U” og 1 stk ”H”)

  • 9 stk savskårne lister 26x26mm i faldende længder i alt 18 lbm

  • 39 brædder 25x100mm i længden 240 cm

  • 100 skruer 4,2x42mm A4 rustfri/syrefast

Trin for Trin

Stolperne sættes med et mellemrum på max 260cm. De nedgraves 80 cm og sættes i beton (vindpåvirkningen af et helt tæt plankeværk kan være kraftigt).

OBS: Et hegn med H&U-stolper har et lidt mere simpelt/elegant udtryk. MEN hvis man vælger H&U-stolper skal man være meget omhyggelig og nøjagtigt når man sætter stolperne. Hvis man vælger at montere lister uden på stolperne, er der plads til noget mere slør.

Sluthøjden findes og afmærkes på alle stolper.

Hvis man har valgt H&U-stolper afkortes brædderne til den rigtige længde. De føres ned i rillerne med tappen op. Feren (tappen) fjernes på det øverste bræt og brættets overkant gives evt. en fas eller runding hvis man ønsker lidt finish.

Brættes overkant placeres ved hegnets sluthøjde og fastgøres med en skråskrue (4,2x42mm) ind i rillerne. Husk forboring. Bræt nummer 2 skubbes op til/i det øverste bræt og fastgøres osv.

byggevejledning - hegn eghjort -skrue - 1024x720
tekst

Hvis man bruger stolper uden riller monteres 1 lodret liste 26x26mm på hver stolpe. De placeres almindeligvis så midten af den vandrette beklædning følger midten af stolpen. Listerne starter almindeligvis ved hegnets sluthøjde.

Feren (tappen) fjernes fra det øverste bræt, brættet afkortes til den rigtige længde (ca 3mm luft i hver ende) og fastskrues med en skråskrue ind i liste/stolpe).

Næstøverste bræt afkortes til den rigtige længde og skubbes op til/i det øverste bræt og fastskrues. Processen gentages til man når hegnets slutniveau, 5 – 10 cm over terræn.

Til sidst monteres en lodret liste 26x26mm der skjuler bræddernes ender og skruerne.

OBS: profilbrættet 22x88mm kan vendes på to måder. Enten med en glat bagside og en profileret forside eller med to ens sider hvor brædderne skiftevis er glatte og profilerede.

OBS: listerne 26x26mm kan godt sammensættes af flere stykker.

byggevejledning - hegn eghjort - stolpe med liste må til montering - 720x1024
tekst
byggevejledning - hegn eghjort - bræt monteret på listen med enkel skrue - 1024x720
tekst
byggevejledning - hegn eghjort - før liste yderst på hegn der dækker skruer - 720x1024
uden liste-skjuler
byggevejledning - hegn eghjort - liste yders på hegn der dækker skruer - 720x1024
med liste-skjuler
byggevejledning - hegn eghjort - skiftesvis rillebrædder i u-stolpe - 1024x720
skfitevis monteret brædder
byggevejledning - hegn eghjort - rillede brædder i u-stolpe, nederste del af hegn - 1024x720
brædder med samme retning