Idé, Viden

Byg hegn og plankeværk

byg hegn og plankeværk - nyopsat bagside - 1025x780

Vedligeholdelsesfrit hegn i træ

Lufttørret egetræ er et spændende alternativ til komposit. Det har samme levetid (25 - 35år), samme pris, skal ikke behandles og er også 100% vedligeholdelsesfrit.

Og så får man derudover et smukt og naturligt materiale med et "varmere" udtryk end komposit og en miljøvenlig profil.

Hegn i lufttørret egetræ er også ideelt som baggrund eller ramme for planter. Træet kan holde til fugt og man kan derfor roligt bruge hegnet som espalier, eller bare lade klatrende planter eller buske blive en del af hegnet.  

Vi har pt 5 standardmodeller - se billeder i galleriet her under. Hvis du allerede ved hvad du ønsker kan gå direkte vores "Hotline til hegn" så hjælper vi med et komplet tilbud.

Her forsætter den generelle beskrivelse af hegn i lufttørret egetræ.

Materialepriserne spænder fra ca 750 kr til ca 1480 kr pr løbende meter inkl moms.

Bemærk i øvrigt at lodret beklædning er den mest almindelige, men at prisen generelt er mindre hvis man laver sit hegn med vandret beklædning.

 

Til højre er links til specifikke modeller (byggevejledninger) og en generel beskrivelse af de forskellige muligheder.

køb hegn - artsy square 06 - 600x600
Endeligt udtryk/farve

Valg af Stolper

BIOBYG har 4 stolper. De savskårne 100x100mm og 82x82mm og de høvlede 90x90mm og 75x75mm. Egetræ har meget stører styrke end fyrretræ og stolpen 82x82mm erstatter uden problemer en stolpe i fyrretræ på 100x100mm. 

Stolperne graves mellem 60 og 80 centimeter i jorden og de opnår længst levetid hvis de sættes i (stabil)grus. Det kan selvfølgelig være nødvendigt at bruge (stolpe)beton hvis stolpen skal bære en låge eller står et sted med stor vindpåvirkning. 

Det er ikke nødvendigt at benytte stolpehætter. Endetræet på egetræ er ikke sårbart som man kender det fra fyrretræ.

Stolper til Plankeværk

Skelettet - lodret beklædning

Stolperne opsættes med et mellemrum på max 200cm. Stolperne forbindes med 2 eller 3 vandrette lægter. Man bruger de savskårne lægter 35x70mm, reglar 40x82mm eller høvlede 30x64mm. 

En savskåret lægte på 35x70mm med et spænd på 190 cm har en bæreevne på minimum 45 kg. Brug af 4 vandrette lægter pr fag kommer derfor kun på tale hvis man bruger beklædning med en tykkelse på over 24mm, hegnet er over 180 cm højt og lægterne beklædes på begge sider. Man skal regne med at egetræ vejer 900 kg. pr m3.

byg hegn og plankeværk - tværplanke understøttet - 1025x780

Skelet, Skruer, og andet til Plankeværk

Beklædning - lodret

Lægterne monteres på stolperne på følgende måde: Man skær lister på 2 – 2,5 cm i tykkelsen af et stykke lægte og korter dem i længder på ca 12 cm. Klodserne skrues på stolpen med to skruer (4,2x42/56mm) og den vandrette lægte placeres oven på klodserne. Lægten fastskrues i stolpen med en skråskrue (4,8x75mm).

Til et klassiske plankeværk – med lodrette brædder/lister på begge sider, er de mest benyttede dimensioner savskåret 16x70mm, 17x82mm og 29x100mm og høvlet 25x92mm. 

Til mere åbne typer hegn bruges også biohøvlet 26x26mm og høvlet 22x44mm. 

Til det klassiske plankeværk starter man på den ene side med et helt bræt og monterer det næste med en afstand på 2 – 3 cm. På den anden side starter man med et halvt bræt og sætter så det næste bræt lige overfor mellemrummet på den anden side. Det er ikke nødvendigt at bruge mere end 1 skrue pr bræt pr. lægte.  

Pris

Et plankeværk med højden 190cm, stolper 82x82mm og beklædning savskåret 16x70mm på begge sider med 2,5 cm mellemrum koster cirka 1100 kr. inkl. moms i materialer pr løbende meter.      

Beklædning til Plankeværk

Vandret beklædning - skelet og beklædning

Til det klassiske vandrette plankeværk – hvor brædderne monteres på ydersiderne af stolperne bruges savskåret  17x8 eller 29x100mm. Her kan man have længere end 200 cm mellem stolperne og der kan/skal sættes en regel (40x82mm) i midten for at holde styr på brædderne.  

Man kan også vælge en løsning hvor beklædningen monteres mellem stolperne. Stolperne sættes med en afstand på max 240cm. Man sætter biohøvlet liste 26x26mm lodret på begge stolper så de danner en "rille". Mellem listerne sætter man sin vandrette beklædning. Det er ofte savskåret 16x70 eller 17x82mm, men det kan også være høvlede brædder med fer&not 22x88mm eller 25x100mm. Den vandrette beklædning skrues fast i listen (eller skråt i stolpen) med en skrue (4,2x42mm) 

Den sidste løsning med 25x100mm er meget interessant, fordi den også opfylder kravene til at være et lydhegn eller støjhegn. 

OBS: det er ikke nødvendigt at gøre hegnet helt tæt. Den vandrette beklædning kan montres med mellemrum hvis det ønskes. Konceptet kan lige godt bruges til helt lukkede plankeværk som åbne espalierhegn.  

Som afslutning sætter man en biohøvlet liste 26x26mm lodret på hver stolpe og en eller to på midten. De midterste lister fastholder brædderne så de ikke slår sig for meget på midten. De midterste lister er ikke nødvendige hvis brædderne har fer&not.

Hegn - eghjort 03 - 1024x720
Hegn - græshoppe 03 - 1024x720

Pris

Et tæt hegn med højde 180 cm, 82x82mm stolper og vandret beklædning 16x70mm koster ca 780 kr. i materialer pr meter.